Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.customize_partial_render ›

Od4.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'customize_partial_render', $rendered, $partial, $container_context )
Parametry: (3)
  • (string|array|false) $rendered The partial value. Default false.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Customize_Partial) $partial WP_Customize_Setting instance.
    Wymagane: Tak
  • (array) $container_context Optional array of context data associated with the target container.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters partial rendering.

Źródło

$rendered = apply_filters( 'customize_partial_render', $rendered, $partial, $container_context );