Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.customize_dynamic_partial_args ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'customize_dynamic_partial_args', $args, $id )
Zdefiniowane na:
Codex:

This filter is documented in wp-includes/customize/class-wp-customize-selective-refresh.php

Źródło

$args = apply_filters( 'customize_dynamic_partial_args', $args, $id );