Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.create_{$taxonomy} ›

Od2.3.0
Przestarzałyn/a
do_action( "create_{$taxonomy}", $term_id, $tt_id )
Parametry: (2)
  • (int) $term_id Term ID.
    Wymagane: Tak
  • (int) $tt_id Term taxonomy ID.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires after a new term is created for a specific taxonomy.

The dynamic portion of the hook name, $taxonomy, refers to the slug of the taxonomy the term was created for.

Źródło

do_action( "create_{$taxonomy}", $term_id, $tt_id );