Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.clean_page_cache ›

Od2.5.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'clean_page_cache', $post->ID )
Parametry:
  • (int) $post_id Post ID.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires immediately after the given page's cache is cleaned.

Źródło

do_action( 'clean_page_cache', $post->ID );