Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.admin_print_styles-{$hook_suffix} ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
do_action( "admin_print_styles-{$hook_suffix}" )
Zdefiniowane na:
Codex:

This action is documented in wp-admin/admin-header.php

Źródło

do_action( "admin_print_styles-{$hook_suffix}" );  // phpcs:ignore WordPress.NamingConventions.ValidHookName.UseUnderscores