Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.admin_print_scripts-{$hook_suffix} ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
do_action( "admin_print_scripts-$hook_suffix" )
Zdefiniowane na:
Codex:

This action is documented in wp-admin/admin-header.php

Źródło

do_action( "admin_print_scripts-$hook_suffix" );