Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.multisite_over_quota_message ›

Od3.5.0
Przestarzałyn/a
multisite_over_quota_message ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Displays the out of storage quota message in Multisite.Źródło

function multisite_over_quota_message() {
	echo '<p>' . sprintf( __( 'Sorry, you have used all of your storage quota of %s MB.' ), get_space_allowed() ) . '</p>';
}