Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_remote_retrieve_response_message ›

Od2.7.0
Przestarzałyn/a
wp_remote_retrieve_response_message ( $response )
Parametry:
  • (array|WP_Error) $response HTTP response.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (string) The response message. Empty string on incorrect parameter given.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve only the response message from the raw response.

Will return an empty array if incorrect parameter value is given.Źródło

function wp_remote_retrieve_response_message( $response ) {
	if ( is_wp_error( $response ) || ! isset( $response['response'] ) || ! is_array( $response['response'] ) ) {
		return '';
	}

	return $response['response']['message'];
}