wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_remote_retrieve_header › WordPress Function

Od2.7.0
Przestarzałyn/a
wp_remote_retrieve_header ( $response, $header )
Parametry: (2)
  • (array|WP_Error) $response HTTP response.
    Wymagane: Tak
  • (string) $header Header name to retrieve value from.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (array|string) The header(s) value(s). Array if multiple headers with the same name are retrieved. Empty string if incorrect parameter given, or if the header doesn't exist.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve a single header by name from the raw response.Źródło

function wp_remote_retrieve_header( $response, $header ) {
	if ( is_wp_error( $response ) || ! isset( $response['headers'] ) ) {
		return '';
	}

	if ( isset( $response['headers'][ $header ] ) ) {
		return $response['headers'][ $header ];
	}

	return '';
}