Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_remote_retrieve_body ›

Od2.7.0
Przestarzałyn/a
wp_remote_retrieve_body ( $response )
Parametry:
  • (array|WP_Error) $response HTTP response.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (string) The body of the response. Empty string if no body or incorrect parameter given.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve only the body from the raw response.Źródło

function wp_remote_retrieve_body( $response ) {
	if ( is_wp_error( $response ) || ! isset( $response['body'] ) ) {
		return '';
	}

	return $response['body'];
}