Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.do_feed_rss ›

Od2.1.0
Przestarzałyn/a
do_feed_rss ( Brak parametrów )
Zobacz:
Zdefiniowane na:
Codex:

Load the RSS 1.0 Feed Template.Źródło

function do_feed_rss() {
	load_template( ABSPATH . WPINC . '/feed-rss.php' );
}