Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.do_feed_rdf ›

Od2.1.0
Przestarzałyn/a
do_feed_rdf ( Brak parametrów )
Zobacz:
Zdefiniowane na:
Codex:

Load the RDF RSS 0.91 Feed template.Źródło

function do_feed_rdf() {
	load_template( ABSPATH . WPINC . '/feed-rdf.php' );
}