wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.do_feed_atom › WordPress Function

Od2.1.0
Przestarzałyn/a
do_feed_atom ( $for_comments )
Parametry:
  • (bool) $for_comments True for the comment feed, false for normal feed.
    Wymagane: Tak
Zobacz:
Zdefiniowane na:
Codex:

Loads either Atom comment feed or Atom posts feed.Źródło

function do_feed_atom( $for_comments ) {
	if ( $for_comments ) {
		load_template( ABSPATH . WPINC . '/feed-atom-comments.php' );
	} else {
		load_template( ABSPATH . WPINC . '/feed-atom.php' );
	}
}