wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.add_feed › WordPress Function

Od2.1.0
Przestarzałyn/a
add_feed ( $feedname, $callback )
Parametry: (2)
  • (string) $feedname Feed name.
    Wymagane: Tak
  • (callable) $callback Callback to run on feed display.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (string) Feed action name.
Zdefiniowane na:
Codex:

Adds a new feed type like /atom1/.Źródło

function add_feed( $feedname, $callback ) {
	global $wp_rewrite;

	if ( ! in_array( $feedname, $wp_rewrite->feeds, true ) ) {
		$wp_rewrite->feeds[] = $feedname;
	}

	$hook = 'do_feed_' . $feedname;

	// Remove default function hook.
	remove_action( $hook, $hook );

	add_action( $hook, $callback, 10, 2 );

	return $hook;
}