Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.add_role ›

Od2.0.0
Przestarzałyn/a
add_role ( $role, $display_name, $capabilities = array() )
Parametry: (3)
 • (string) $role Role name.
  Wymagane: Tak
 • (string) $display_name Display name for role.
  Wymagane: Tak
 • (array) $capabilities List of capabilities, e.g. array( 'edit_posts' => true, 'delete_posts' => false );
  Wymagane: Nie
  Domyślny: array()
Powrót:
 • (WP_Role|null) WP_Role object if role is added, null if already exists.
Zdefiniowane na:
Codex:

Add role, if it does not exist.Powiązane Funkcje: add_filter, add_link, add_meta, add_user, add_feed

Źródło

function add_role( $role, $display_name, $capabilities = array() ) {
	if ( empty( $role ) ) {
		return;
	}
	return wp_roles()->add_role( $role, $display_name, $capabilities );
}