Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.is_feed ›

Od1.5.0
Przestarzałyn/a
is_feed ( $feeds = '' )
Parametry:
  • (string|array) $feeds Optional feed types to check.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: (puste)
Powrót:
  • (bool)
Zdefiniowane na:
Codex:

Is the query for a feed?Źródło

function is_feed( $feeds = '' ) {
	global $wp_query;

	if ( ! isset( $wp_query ) ) {
		_doing_it_wrong( __FUNCTION__, __( 'Conditional query tags do not work before the query is run. Before then, they always return false.' ), '3.1.0' );
		return false;
	}

	return $wp_query->is_feed( $feeds );
}