Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.xmlrpc_rsd_apis ›

Od3.5.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'xmlrpc_rsd_apis' )
Linki:
    Zdefiniowane na:
    Codex:

    Add additional APIs to the Really Simple Discovery (RSD) endpoint.

    Źródło

    do_action( 'xmlrpc_rsd_apis' );