Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wpmu_welcome_user_notification ›

OdMU (3.0.0)
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wpmu_welcome_user_notification', $user_id, $password, $meta )
Parametry: (3)
  • (int) $user_id User ID.
    Wymagane: Tak
  • (string) $password User password.
    Wymagane: Tak
  • (array) $meta Signup meta data. Default empty array.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters whether to bypass the welcome email after user activation.

Returning false disables the welcome email.

Źródło

if ( ! apply_filters( 'wpmu_welcome_user_notification', $user_id, $password, $meta ) ) {