wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_send_new_user_notifications › WordPress Function

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
wp_send_new_user_notifications ( $user_id, $notify = 'both' )
Parametry: (2)
  • (int) $user_id ID of the newly created user.
    Wymagane: Tak
  • (string) $notify Optional. Type of notification that should happen. Accepts 'admin' or an empty string (admin only), 'user', or 'both' (admin and user). Default 'both'.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: 'both'
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
  • 4.6.0

Initiates email notifications related to the creation of new users.

Notifications are sent both to the site admin and to the newly created user.


Źródło

function wp_send_new_user_notifications( $user_id, $notify = 'both' ) {
	wp_new_user_notification( $user_id, null, $notify );
}