Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_new_user_notification_email ›

Od4.9.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_new_user_notification_email', $wp_new_user_notification_email, $user, $blogname )
Parametry: (3)
  • (array) $wp_new_user_notification_email { Used to build wp_mail(). @type string $to The intended recipient - New user email address. @type string $subject The subject of the email. @type string $message The body of the email. @type string $headers The headers of the email. }
    Wymagane: Tak
  • (WP_User) $user User object for new user.
    Wymagane: Tak
  • (string) $blogname The site title.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the contents of the new user notification email sent to the new user.

Źródło

$wp_new_user_notification_email = apply_filters( 'wp_new_user_notification_email', $wp_new_user_notification_email, $user, $blogname );