Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_sprintf ›

Od2.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_sprintf', $fragment, $arg )
Parametry: (2)
  • (string) $fragment A fragment from the pattern.
    Wymagane: Tak
  • (string) $arg The argument.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters a fragment from the pattern passed to wp_sprintf().

If the fragment is unchanged, then sprintf() will be run on the fragment.

Źródło

$_fragment = apply_filters( 'wp_sprintf', $fragment, $arg );