Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_search_stopwords ›

Od3.7.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_search_stopwords', $stopwords )
Parametry:
  • (string[]) $stopwords Array of stopwords.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters stopwords used when parsing search terms.

Źródło

$this->stopwords = apply_filters( 'wp_search_stopwords', $stopwords );