Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_insert_attachment_data ›

Od3.9.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_insert_attachment_data', $data, $postarr )
Parametry: (2)
  • (array) $data An array of sanitized attachment post data.
    Wymagane: Tak
  • (array) $postarr An array of unsanitized attachment post data.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters attachment post data before it is updated in or added to the database.

Źródło

$data = apply_filters( 'wp_insert_attachment_data', $data, $postarr );