Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.rest_insert_attachment ›

Od4.7.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'rest_insert_attachment', $attachment, $request, true )
Parametry: (3)
  • (WP_Post) $attachment Inserted or updated attachment object.
    Wymagane: Tak
  • (WP_REST_Request) $request The request sent to the API.
    Wymagane: Tak
  • (bool) $creating True when creating an attachment, false when updating.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires after a single attachment is created or updated via the REST API.

Źródło

do_action( 'rest_insert_attachment', $attachment, $request, true );