Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_enqueue_media ›

Od3.5.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'wp_enqueue_media' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires at the conclusion of wp_enqueue_media().

Źródło

do_action( 'wp_enqueue_media' );