Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_edit_form_attachment_display ›

Od4.6.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'wp_edit_form_attachment_display', $post )
Parametry:
  • (WP_Post) $post A post object.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires when an attachment type can't be rendered in the edit form.

Źródło

do_action( 'wp_edit_form_attachment_display', $post );