Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_get_attachment_url ›

Od2.1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_get_attachment_url', $url, $post->ID )
Parametry: (2)
  • (string) $url URL for the given attachment.
    Wymagane: Tak
  • (int) $attachment_id Attachment post ID.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the attachment URL.

Źródło

$url = apply_filters( 'wp_get_attachment_url', $url, $post->ID );