Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_ajax_nopriv_{$action} ›

Od2.8.0
Przestarzałyn/a
do_action( "wp_ajax_nopriv_{$action}" )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires non-authenticated Ajax actions for logged-out users.

The dynamic portion of the hook name, $action, refers to the name of the Ajax action callback being fired.

Źródło

do_action( "wp_ajax_nopriv_{$action}" );