Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.use_google_chrome_frame ›

Od3.2.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'use_google_chrome_frame', $is_admin )
Parametry:
  • (bool) $is_admin Whether to use the Google Chrome Frame. Default is the value of is_admin().
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters whether Google Chrome Frame should be used, if available.

Źródło

$is_chrome = apply_filters( 'use_google_chrome_frame', $is_admin );