Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.unmature_blog ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'unmature_blog', $site_id )
Parametry:
  • (int) $site_id Site ID.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires when the 'mature' status is removed from a site.

Źródło

do_action( 'unmature_blog', $site_id );