Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.uninstall_{$file} ›

Od2.7.0
Przestarzałyn/a
do_action( "uninstall_{$file}" )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires in uninstall_plugin() once the plugin has been uninstalled.

The action concatenates the 'uninstall_' prefix with the basename of the plugin passed to uninstall_plugin() to create a dynamically-named action.

Źródło

do_action( "uninstall_{$file}" );