Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.pre_uninstall_plugin ›

Od4.5.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'pre_uninstall_plugin', $plugin, $uninstallable_plugins )
Parametry: (2)
  • (string) $plugin Path to the plugin file relative to the plugins directory.
    Wymagane: Tak
  • (array) $uninstallable_plugins Uninstallable plugins.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires in uninstall_plugin() immediately before the plugin is uninstalled.

Źródło

do_action( 'pre_uninstall_plugin', $plugin, $uninstallable_plugins );