Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.twentythirteen_attachment_size ›

OdTwenty thirteen 1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'twentythirteen_attachment_size', array( 724, 724 )
Parametry:
  • (array) $size { @type int The attachment height in pixels. @type int The attachment width in pixels. }
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filter the image attachment size to use.

Źródło

$attachment_size     = apply_filters( 'twentythirteen_attachment_size', array( 724, 724 ) );