Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.twentyten_attachment_size ›

OdTwenty Ten 1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'twentyten_attachment_size', 900 )
Parametry:
  • (int) The default attachment width in pixels. Default 900.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filter the Twenty Ten default attachment width.

Źródło

$attachment_width = apply_filters( 'twentyten_attachment_size', 900 );