Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.twentyfourteen_attachment_size ›

OdTwenty Fourteen 1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'twentyfourteen_attachment_size', array( 810, 810 )
Parametry:
  • (array) $dimensions { An array of height and width dimensions. @type int $height Height of the image in pixels. Default 810. @type int $width Width of the image in pixels. Default 810. }
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filter the default Twenty Fourteen attachment size.

Źródło

$attachment_size     = apply_filters( 'twentyfourteen_attachment_size', array( 810, 810 ) );