Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.Źródło

return apply_filters( 'twentynineteen_can_show_post_thumbnail', ! post_password_required() && ! is_attachment() && has_post_thumbnail() );