Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.translations_api ›

Od4.0.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'translations_api', false, $type, $args )
Parametry: (3)
  • (bool|array) $result The result object. Default false.
    Wymagane: Tak
  • (string) $type The type of translations being requested.
    Wymagane: Tak
  • (object) $args Translation API arguments.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Allows a plugin to override the WordPress.org Translation Installation API entirely.

Źródło

$res = apply_filters( 'translations_api', false, $type, $args );