Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.translate ›

Od2.2.0
Przestarzałyn/a
translate ( $text, $domain = 'default' )
Parametry: (2)
 • (string) $text Text to translate.
  Wymagane: Tak
 • (string) $domain Optional. Text domain. Unique identifier for retrieving translated strings. Default 'default'.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: 'default'
Powrót:
 • (string) Translated text
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve the translation of $text.

If there is no translation, or the text domain isn't loaded, the original text is returned.

Note: Don't use translate() directly, use __() or related functions.Źródło

function translate( $text, $domain = 'default' ) {
	$translations = get_translations_for_domain( $domain );
	$translation = $translations->translate( $text );

	/**
	 * Filters text with its translation.
	 *
	 * @since 2.0.11
	 *
	 * @param string $translation Translated text.
	 * @param string $text     Text to translate.
	 * @param string $domain    Text domain. Unique identifier for retrieving translated strings.
	 */
	return apply_filters( 'gettext', $translation, $text, $domain );
}