Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_translations_for_domain ›

Od2.8.0
Przestarzałyn/a
get_translations_for_domain ( $domain )
Parametry:
  • (string) $domain Text domain. Unique identifier for retrieving translated strings.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (Translations|NOOP_Translations) A Translations instance.
Zdefiniowane na:
Codex:

Return the Translations instance for a text domain.

If there isn't one, returns empty Translations instance.Źródło

function get_translations_for_domain( $domain ) {
	global $l10n;
	if ( isset( $l10n[ $domain ] ) || ( _load_textdomain_just_in_time( $domain ) && isset( $l10n[ $domain ] ) ) ) {
		return $l10n[ $domain ];
	}

	static $noop_translations = null;
	if ( null === $noop_translations ) {
		$noop_translations = new NOOP_Translations;
	}

	return $noop_translations;
}