Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.{$taxonomy}_term_new_form_tag ›

Od3.7.0
Przestarzałyn/a
do_action( "{$taxonomy}_term_new_form_tag" )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires inside the Add Tag form tag.

The dynamic portion of the hook name, $taxonomy, refers to the taxonomy slug.

Źródło

do_action( "{$taxonomy}_term_new_form_tag" );