Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.submenu_file ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'submenu_file', $submenu_file, $parent_file )
Parametry: (2)
  • (string) $submenu_file The submenu file.
    Wymagane: Tak
  • (string) $parent_file The submenu item's parent file.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the file of an admin menu sub-menu item.

Źródło

$submenu_file = apply_filters( 'submenu_file', $submenu_file, $parent_file );