Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.stylesheet_directory ›

Od1.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'stylesheet_directory', $stylesheet_dir, $stylesheet, $theme_root )
Parametry: (3)
  • (string) $stylesheet_dir Absolute path to the current theme.
    Wymagane: Tak
  • (string) $stylesheet Directory name of the current theme.
    Wymagane: Tak
  • (string) $theme_root Absolute path to themes directory.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the stylesheet directory path for current theme.

Źródło

return apply_filters( 'stylesheet_directory', $stylesheet_dir, $stylesheet, $theme_root );