Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.smilies ›

Od4.7.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'smilies', $wpsmiliestrans )
Parametry:
  • (array) $wpsmiliestrans List of the smilies.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters all the smilies.

This filter must be added before smilies_init is run, as it is normally only run once to setup the smilies regex.

Źródło

$wpsmiliestrans = apply_filters( 'smilies', $wpsmiliestrans );