Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.signup_create_blog_meta ›

OdMU (3.0.0)
Przestarzały
apply_filters( 'signup_create_blog_meta', $blog_meta_defaults )
Parametry:
  • (array) $blog_meta_defaults An array of default blog meta variables.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the new site meta variables.

Use the {@see 'add_signup_meta'} filter instead.

Źródło

$meta_defaults = apply_filters( 'signup_create_blog_meta', $blog_meta_defaults );