Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.sanitize_{$object_type}_meta_{$meta_key} ›

Od3.3.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( "sanitize_{$object_type}_meta_{$meta_key}", $meta_value, $meta_key, $object_type )
Parametry: (3)
  • (mixed) $meta_value Meta value to sanitize.
    Wymagane: Tak
  • (string) $meta_key Meta key.
    Wymagane: Tak
  • (string) $object_type Object type.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the sanitization of a specific meta key of a specific meta type.

The dynamic portions of the hook name, $meta_type, and $meta_key, refer to the metadata object type (comment, post, term, or user) and the meta key value, respectively.

Źródło

return apply_filters( "sanitize_{$object_type}_meta_{$meta_key}", $meta_value, $meta_key, $object_type );