Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.sanitize_comment_cookies ›

Od2.0.11
Przestarzałyn/a
do_action( 'sanitize_comment_cookies' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires when comment cookies are sanitized.

Źródło

do_action( 'sanitize_comment_cookies' );