Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.revoked_super_admin ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'revoked_super_admin', $user_id )
Parametry:
  • (int) $user_id ID of the user Super Admin privileges were revoked from.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires after the user's Super Admin privileges are revoked.

Źródło

do_action( 'revoked_super_admin', $user_id );