Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.restrict_manage_users ›

Od4.6.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'restrict_manage_users', $which )
Parametry:
  • (string) $which The location of the extra table nav markup: 'top' or 'bottom'.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires just before the closing div containing the bulk role-change controls in the Users list table.

Źródło

do_action( 'restrict_manage_users', $which );