Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.restrict_manage_comments ›

Od3.5.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'restrict_manage_comments' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires just before the Filter submit button for comment types.

Źródło

do_action( 'restrict_manage_comments' );