Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.rest_dispatch_request ›

Od4.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'rest_dispatch_request', null, $request, $route, $handler )
Parametry: (4)
 • (mixed) $dispatch_result Dispatch result, will be used if not empty.
  Wymagane: Tak
 • (WP_REST_Request) $request Request used to generate the response.
  Wymagane: Tak
 • (string) $route Route matched for the request.
  Wymagane: Tak
 • (array) $handler Route handler used for the request.
  Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the REST dispatch request result.

Allow plugins to override dispatching the request.

Źródło

$dispatch_result = apply_filters( 'rest_dispatch_request', null, $request, $route, $handler );